W celu dodania nowej strony przechodzimy do listy stron poprzez menu „Treść” / „Strony”. Na ekranie wyświetli się lista stron, jak na rysunku poniżej.

Bieżące strony – Aktualna lista podstronBieżące strony – Aktualna lista podstron

Następnie klikamy w link „Dodaj nową treść” w celu dodania nowej strony. Zostaniemy przekierowani do widoku „Dodania nowej strony”, rysunek poniżej.

Dodawanie nowej strony - Dodaj nową treśćDodawanie nowej strony - Dodaj nową treść.

Sekcja „Dodania nowej strony” jest podzielona na trzy części, do których dostęp mamy poprzez zakładki: „Strona Główna”,”Opcje”, „Podgląd”. Szczegółowy opis zakładek znajduje się w kolejnych tematach.