Za pomocą tego pola możemy określić czy użytkownik dostanie kopie wysłanego przez siebie formularza czy też nie lub pole będzie spełniać rolę e-maila użytkownika, która wypełnia formularz w celu dalszej korespondencji. W celu wysłania kopii powinniśmy zaznaczyć “Wymagaj wypełnienia tego pola” oraz wybrać jedną z opcji “Wysłać użytkownikowi kopię wypełnionego formularza? “ np. “Zawsze” lub “Wybór użytkownika”. W przypadku wybrania “Wybór użytkownika” użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza, jeśli je zaznaczy to kopia formularza przyjdzie na wpisany w tym polu adres e-mail.