Klikamy na przycisk “Dodaj nowe pole”

Dodaj nowe poleDodaj nowe pole

Po przeładowaniu strony ukaże nam się poniższy formularz pola.

W tym momencie zobaczymy pole do wypełnienia i pole wyboru. Pierwsze z nich to “Nazwa pola”. Owa nazwa będzie wyświetlana na stronie obok rubryki do wypełnienia danego pola formularza. Drugie to “Typ pola”. Określamy w nim jaki typ powinno mieć nasze pole.

Nowe_pole_formularzaNowe_pole_formularza