Instrukcja

10.3 Ustawienia

W zakładce „Ustawienia” możesz zarządzać powierzchnią dyskową przeznaczoną na pliki, które chcesz umieścić na Twojej Stronie oraz zarezerwować powierzchnię na pocztę elektroniczną. Do dyspozycji masz aż 5 GB przestrzeni. W tej zakładce znajdziesz także wizualny pogląd zajętości powierzchni oraz udział w zajętości poszczególnych składników usługi (powierzchnia zajęta przez pliki, powierzchnia zajęta przez konta e-mail).

Powierzchnia dyskowa dla każdego konta e-mail jest rezerwowana automatycznie i jest dynamicznie powiększana podczas użytkowania konta pocztowego. Pozostałą powierzchnię możesz swobodnie rozdzielić pomiędzy wszystkie konta e-mail a powierzchnię przeznaczoną na Twoje pliki i dane poprzez odpowiednie ustawienie suwaka. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie Strony WWW minimalna wartość przeznaczona na pliki wynosi 1 GB.

Zarządzanie powierzchnią Strony WWWZarządzanie powierzchnią Strony WWW

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW