Instrukcja

10.1 Konta e-mail

Dla każdej Strony WWW możesz korzystać z 3 kont pocztowych. W aplikacji Active.WWW udostępniona została możliwość dodawania kont e-mail. Aby utworzyć nowe konto e-mail, zaloguj się do aplikacji oraz przejdź do Trybu zaawansowanego. W trybie zaawansowanym wybierz zakładkę „Zarządzanie usługą”.

Wybierając w menu bocznym Konta-email zobaczysz wykaz kont pocztowych dla domyślnej domeny głównej i domen dodatkowych oraz wykaz kont pocztowych dla pozostałych domen głównych i dodatkowych.

Aby dodać nowe konto kliknij „Dodaj konto”.

Dodawanie konta e-mailDodawanie konta e-mail

W nowym oknie wpisz nazwę (alias) konta e-mail oraz wpisz i powtórz hasło, którego będziesz używał do logowania się na Twoją skrzynkę. Opcjonalnie możesz także zdefiniować Nadawcę wiadomości.

Dodatkowo, przy dodawaniu lub edycji istniejącego konta możesz ustawić powiadomienia SMS o nowej poczcie, przekierować pocztę na inny adres oraz  ustawić treść automatycznej wiadomości zwrotnej (autoresponder).

Po skonfigurowaniu konta kliknij Zatwierdź, aby utworzyć nowe konto e-mail.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW