Instrukcja

3.7 Ustawienie kolejności wyświetlania stron na liście

Ustawienie kolejności wyświetlania stron

Modyfikowanie kolejności wyświetlanych podstron na liście wykonujemy za pomocą kolumny oznaczonej jako „Przesuń”, która znajduje się w prawej części tabeli ukazującej strony zawarte w serwisie. Aby przesunąć daną stronę w hierarchii do góry lub w dół, należy użyć odpowiednio niebieskiej strzałki skierowanej do góry lub w dół, znajdującej się w tym samym wierszu co strona, którą chcemy przesunąć.
Ustawienie kolejności wyświetlania stron

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW