Instrukcja

3.4.8 Jak zrobić link na zdjęciu?

Aby stworzyć link na umieszczonym na stronie uprzednio zdjęciu należy udać się do menu „Treść”, a następnie „Strony” i wybrać stronę, którą chcemy edytować. W chwili, gdy przejdziemy do okna edycji strony (edytor WYSIWYG), należy kliknąć na zdjęcie, które docelowo ma być linkiem, a następnie skorzystać z opcji „wstaw/edytuj link”. W otwartym oknie należy wypełnić z zakładki:

  • Informacje:
    pole Adres URL – adres na jaki ma wskazywać link (np. http://www.example.pl/).

Opcjonalnie można wypełnić pola z zakładek:

  • Cel – należy wybrać sposób otwarcia elementu docelowego linku,
  • Zaawansowane – wybieramy zaawansowane opcje, np. definiowany już wcześniej styl wyświetlania linków (wybór możliwy jeżeli webmaster zdefiniował taki styl w procesie tworzenia strony [arkusz stylów CSS]).

Alternatywnie w chwili dodawania obrazka na stronę można dodać link po kliknięciu w zakładkę „Hiperłącze” - patrz „Jak dodać zdjęcie do strony?”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW