Instrukcja

3.4.2 Jak można wyłączyć edytor WYSIWYG?

Aby wyłączyć edytor WYSIWYG należy na stronie „Moje preferencje” kliknąć w link „Preferencje użytkownika”. Z rozwijanej listy „Wybierz edytor WYSIWYG:” wybierz opcję „brak”. Zmiana spowoduje skutek na wszystkich stronach programu Active.CMS.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW