Instrukcja

3.4.7 Jak dodać zdjęcie do strony?

W celu dodania nowego zdjęcia, należy po wejściu w edycję wybranej strony kliknąć w miejsce, w którym docelowo ma się ono znaleźć zdjęcie. Następnie wybrać przycisk Dodaj/Edytuj obrazek „wstaw/edytuj obraz”. Otworzy się nam okienko pokazane na rysunku poniżej.

Dodawanie zdjęcia do stronyDodawanie zdjęcia do strony

WSKAZÓWKA: W celu umieszczenia na stronie ilustracji, która nie znajduje się na serwerze, należy ją wgrać przy użyciu Menadżera Obrazków lub podać jej bezpośredni link z innego serwera znajdującego się w internecie.

Następnie podajemy w polu „URL Obrazka” adres docelowy pliku graficznego lub wybieramy go (uprzednio wgrywając go przez Menadżer Obrazków) klikając w przycisk „Przeglądaj”. W pole „Opis obrazka” możemy wpisać tekst, który zostanie wyświetlony na stronie w chwili gdy dany obrazek nie zostanie odnaleziony na serwerze (np. został usunięty lub została zmieniona jego nazwa). W polu „Tytuł” można wpisać tzw. parametr „alt” - czyli tekst alternatywny.

 

Szczegółowy opis opcji dostępnych podczas dodawania obrazków:

Zakładka Ogólne

URL obrazka – adres docelowy obrazka, lokalny na serwerze lub adres internetowy,

Tekst zastępczy – opis, który zostanie wyświetlony w przypadku braku obrazka,

Tytuł – tzw. parametr „alt” będący tekstem alternatywnym,

 

Zakładka WyglądWyrównanie – tzw. oblewanie tekstem ilustracji, czyli sposób formatowania tekstu znajdującego się w otoczeniu obrazka.

Rozmiary - szerokość, wysokość – ustawienia wymiarów wyświetlanego obrazka (podawana w pikselach). Jeżeli pola nie zostaną uzupełnione, obrazek będzie wyświetlany w rzeczywistym rozmiarze. Włączenie checkboxa „zachowaj proporcje” pozwoli zachować stosunek wysokości do szerokości obrazka.

Odstęp pionowy – definiowanie marginesu górnego oraz dolnego,

Odstęp poziomy – definiowanie marginesu lewego oraz prawego.

Obramowanie – wstawianie obramowania wokół obrazka. Wartość tutaj wpisywana musi być liczbą całkowitą dodatnią (wielkość w pikselach). Im większa liczba tym obramowanie będzie szersze.

Klasa - nadaje obrazkowi zdefiniowane style css

Styl – daje możliwość wpisania ręcznie własnych stylów css wyłącznie dla tego zdjęcia

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW