Instrukcja

3.3.1 Zakładka "Strona główna"

W sekcji tej wprowadzamy podstawowe dane dotyczące naszej strony, tj.

Typ zawartości – określa charakter zawartości nowo tworzonej strony. Znajdziemy tutaj takie opcje jak:

  • „Treść” - wybieramy go, gdy chcemy aby na stronie był wyświetlany tekst, będzie to najczęściej wykorzystywana przez nas opcja,
  • „Łącze” - typ ten pozwala stworzyć odnośnik do zewnętrznej strony znajdującej się poza naszym serwisem www,
  • „Nagłówek sekcji” - wybieramy gdy dana strona nie będzie posiadać żadnej treści, a będzie tylko pozycją nadrzędną dla innych podstron,
  • „Foto Albumy” - typ ten wybieramy dla strony, na której będziemy prezentowali zdjęcia z galerii. Więcej informacji na temat obsługi Galerii możemy uzyskać w rozdziale pt. „Galeria”,
  • „Księga gości” - wybieramy dla strony, na której chcemy wstawić księgę gości. Więcej na temat obsługi modułu aktualności dowiemy się w rozdziale „Księga gości”,
  • „Aktualności” - typ ten został przewidziany dla stron, na których będziemy prezentowali spis aktualności z modułu „Aktualności”. Więcej na temat obsługi modułu aktualności dowiemy się w rozdziale „Aktualności”.

Tytuł / Nagłówek – wartość tutaj wpisana jest wyświetlana na górnym pasku przeglądarki oraz tuż przed główną treścią danej strony jako jej nagłówek. Tytuł powinien nawiązywać do treści strony np. dla strony, na której będziemy prezentowali historię firmy, jako tytuł możemy wpisać „Historia firmy NAZWA_FIRMY”.

Tekst w menu – tekst, który zostanie wyświetlony w menu naszej strony, jeżeli dana strona umożliwia ingerencję w układ / ilość przycisków dostępnych w serwisie. Wartość tutaj podana powinna być zwięzła, np. dla strony na której będziemy prezentowali historię firmy możemy wpisać „Historia”.

Nadrzędny – ustawienia nowo tworzonej strony w hierarchii względem innych podstron (drzewko stron). Należy wybrać nazwę strony, względem której nasza strona jest stroną podrzędną np. dla strony, na której prezentujemy „Historię firmy” wybieramy stronę nadrzędną „O Firmie”. Dzięki takim zabiegom grupujemy poszczególne strony w odpowiednie działy. Jeżeli nie wybierzemy żadnej strony nadrzędnej, nasza strona będzie traktowana jako nowy dział i nazwa będzie wyświetlana w menu głównym strony.

Szablon – wybór układu strony. W zależności od wybranego szablonu, wpisana treść zostanie wyświetlona w innym miejscu na stronie. Szablony są zdefiniowane dla każdego serwisu z osobna.

Treść – główna treść strony. Tekst wpisany w pole zostanie wyświetlony jako główna treść strony, w miejscu zdefiniowanym w szablonie. Obsłudze edytora treści poświęcony został osobny rozdział pt. „Edytor WYSIWYG”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW