Instrukcja

3.3.3 Zakładka "Podgląd"

W tej części możemy zobaczyć jak są prezentowane zmiany na aktualnie tworzonej / modyfikowanej stronie.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW