Instrukcja

3.3.2 Zakładka "Opcje"

Aktywny – ustawia status publikacji strony:

  • włączenie – strona jest opublikowana tzn. widoczna dla użytkowników
  • wyłączenie – strona jest widoczna tylko w administracji, użytkownicy serwisu nie mogą zobaczyć strony.

    Opcja ta jest użyteczna, gdy:

    • chcemy tymczasowo wycofać stronę z publikacji, i w przyszłości planujemy ponownie prezentować informacje zawarte na tej stronie w naszym serwisie.
    • strona jest dopiero tworzona tzn. nie wprowadziliśmy całej treści strony, i chcemy to zrobić w późniejszym terminie.

Wyświetl w menu – parametr odpowiedzialny za wyświetlenia strony w menu

  • status włączony – strona jest wyświetlana w menu
  • status wyłączony – strona nie jest wyświetlana w menu, jednak jeżeli parametr „Aktywny” jest ustawiony na „włączony” strona jest dostępna dla użytkowników Serwisu WWW

Cache'owalny – ustawienie włącza / wyłącza możliwość zapisu danej strony bezpośrednio na serwerze w postaci 1 pliku. Włączenie opcji powoduje znacznie szybsze wczytywanie się danej strony. Gdy opcja jest wyłączona, jej zawartość jest pobierana z bazy danych co skutkuje dłuższym czasem wczytywania strony. W sytuacjach gdy opcja jest włączona, a po wejściu na daną stronę nie widać wprowadzonych przez nas zmian, należy w pierwszej kolejności odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki (ctrl + F5). Jeśli po tej operacji nie widzimy zmian na stronie, powinniśmy wejść do edycji danej strony i zapisać ją przy użyciu przycisku „Zatwierdź”, wtedy to na serwerze zostaje wygenerowany nowy plik z zawartością naszej strony. Operacja ta może być przydatna w sytuacji gdy modyfikujemy np. Aktualności lub Foto album znajdujące się na jednej ze stron.

Alias strony – zaleca się używanie tej samej nazwy, którą wpisaliśmy w zakładce „Główna”, pole „Tytuł”. Jest to opcja odpowiedzialna za adres internetowy aktualnej podstrony. Po wprowadzeniu modyfikacji, strona będzie dostępna pod lokalizacją: http://adres_serwisu/alias.html, gdzie pole alias jest definiowane właśnie za pomocą tej opcji.

Obrazek w menu – w przypadku gdy menu jest wyświetlane w formie graficznej, należy podać nazwę pliku graficznego wyświetlanego w menu, który odpowiada za wygląd odnośnika do nowo tworzonej strony. Aby wybrać plik należy kliknąć w link „wybierz”, i wybrać interesujący nas obrazek. Jeżeli żaden plik nie odpowiada naszym oczekiwaniom, należy przygotować nowy obrazek i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na temat obsługi menadżera możemy przeczytać w rozdziale pt. „Menadżer obrazków”.

Obrazek w menu po najechaniu myszką – tzw. „over” (ang. „nad”) czyli reakcja przycisku po najechaniu myszką. Jeżeli chcemy aby po najechaniu myszką obrazek w menu się zmienił, należy wybrać odpowiedni obrazek za pomocą przycisku „wybierz”. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego obrazka, powinniśmy przygotować nowy i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na temat obsługi menadżera możemy przeczytać w rozdziale pt. „Menadżer obrazków”. Warto zaznaczyć, że obrazki w sekcji „Obrazek w menu” oraz „Obrazek w menu po najechaniu myszką” powinny mieć takie same rozmiary, w przeciwnym wypadku może powstać efekt wizualny „przeskakiwania obrazka”, co będzie wyglądało bardzo niekorzystnie.

Metadane – jest to miejsce, w którym mamy możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat danej strony (tagi html meta). Dane wpisane tutaj są niewidoczne dla użytkownika serwisu, natomiast są wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe. Modyfikowanie zawartości powinno odbyć się po uprzedniej konsultacji z osobą posiadającą wiedzę na temat budowania kodu HTML. Przykładowe wpisy powinny wyglądać w następujący sposób:
<meta name="description" content="Opis strony" />
<meta name="keywords" content="słowa kluczowe oddzielane przecinkami" />
<meta name="author" content="Autor strony" />
Należy zwrócić uwagę na to, iż wprowadzenie metadanych w tym miejscu spowoduje nadpisanie globalnych metadanych dla tej konkretnej strony, które zostały ustawione w sekcji „Treść / Meta tagi”.

Atrybut title – definiowanie atrybutu title znajdującego się w menu strony w znaczniku odnośnika do danej strony. Pole puste spowoduje nie dodanie tego atrybutu w znaczniku odnośnika. Tekst ten jest widoczny w chmurce pojawiającej się po najechaniu myszką na daną pozycje w menu.

Kolejność tabulacji – wartość możliwa do wpisania to liczby całkowite z przedziału 0 – 32767. Za pomocą kolejnych numerów, które przyporządkujemy podstronom, określamy w jakiej kolejności za pomocą klawisza „TAB” na klawiaturze, nasz kursor ma się przemieszczać pomiędzy linkami. Opcja użyteczna dla odwiedzających nie posiadających innych kontrolerów (mysz, touchpad, pióro/tablet) niż klawiatura.

Klawisz skrótu aktywujący link – w polu wpisujemy oznaczenie linku w celu umożliwienia użytkownikom korzystającym ze skrótów błyskawicznego przemieszczania się pomiędzy podstronami jedynie przy użyciu klawiatury, oferowanych przez przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia skrótu klawiszowego aktywującego możliwość przeskoku.

Ostatnio zmodyfikowano o – godzina / data ostatniej modyfikacji. Wartość wyświetlana w źródle strony, przydatna tylko dla przeglądarek oraz tzw. robotów internetowych, które to zapamiętują datę modyfikacji i przy następnych odwiedzinach sprawdzają czy data uległa zmianie. Jeżeli data się zmieniła pobierają treść z serwera, jeżeli data nie uległa zmianie pobierają treść strony z pamięci podręcznej przeglądarki tzw. cache.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW