Instrukcja

7 Użytkownicy i Grupy

Teraz masz możliwość tworzenia dodatkowych kont dla innych użytkoników panelu Twojego serwisu. Użytkoników przypisujesz do grup o określonych prawach dzięki czemu dajesz użytkownikom dostęp tylko do wybranych części panelu.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW