Instrukcja

8.1 „Zmiana hasła”

W tej sekcji, znajdują się ustawienia dotyczące logowania do panelu Active.WWW. Za pomocą tej podstrony możliwa jest zmiana hasła poprzez wpisanie nowego w polach „Hasło” oraz „Hasło (powtórz)”. Hasła wpisane w ww. polach powinny być identyczne.Zmiana hasła dla Active.CMSZmiana hasła dla Active.WWW

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW