Instrukcja

8 Moje preferencje

Wszystkie ustawienia dotyczące konta użytkownika dostępne są po zalogowaniu do panelu Active.WWW w zakładce „Moje preferencje”. W sekcji tej, możemy zmienić hasło oraz ustawić opcje korzystania z Active.WWW.Moje preferencje Moje preferencje

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW