Instrukcja

4.14 Odtwarzacz YouTube

Moduł ten jest pomocny przy wstawianiu na stronę filmów YouTube. Dodając film podajesz jego ID, dodajesz własny tytuł oraz przypisujesz do stworzonej uprzednio kategorii. Wstawienie danej kategorii na pożądanej stronie zaowocuje wyświetleniem listy filmów przypisanych do tej kategorii.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW