Instrukcja

4.5.4 Jak ustawić datę publikacji danej aktualności na przyszłość?

Ustawienie daty publikacji z wyprzedzeniem należy wykonać w następujący sposób. Użytkownik powinien za pośrednictwem menu „Treść”, „Aktualności” przejść do edycji danej aktualności i ustawić odpowiednią datę publikacji. Jeżeli aktualność, ma być wyświetlana w pewnym przedziale czasowym, należy włączyć opcję „Użyj daty wygaśnięcia” i określić odpowiednią datę końcową.

Jeżeli wpis ma być wyświetlany bez ograniczenia czasowego należy wyłączyć opcję „Użyj daty wygaśnięcia” i odpowiednio ustawić datę w polu „Data publikacji”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW