Instrukcja

4.5.6 Jak dodać nową kategorię?

W celu dodania nowej kategorii należy udać się poprzez menu „Treść” / „Aktualności”, do listy aktualności dostępnych w serwisie, następnie wybrać zakładkę „Kategorie”,

Aktualności – lista kategoriiAktualności – lista kategorii

po czym należy kliknąć w przycisk „Dodaj kategorię”.

Aktualności – Dodawanie nowej kategoriiAktualności – Dodawanie nowej kategorii

Zostanie wyświetlony formularz dodania nowej kategorii.

Aktualności – Formularz tworzenia nowej kategoriiAktualności – Formularz tworzenia nowej kategorii

Opis dostępnych opcji:

  • Nazwa – identyfikator danej kategorii
  • Nadrzędny – określenie innej kategorii jako nadrzędnej, czyli ustawianie hierarchii pomiędzy tworzonymi kategoriami. Niewybranie kategorii nadrzędnej, ustawia daną grupę na poziomie pierwszym (najczęściej używana opcja).

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW