Instrukcja

4.5.2 Jak dodać nową aktualność?

W celu dodania nowej aktualności, należy wejść do menu „Treść”, a następnie „Aktualności” i kliknąć w przycisk „Dodaj artykuł”.

Aktualności – Dodaj ArtykułAktualności – Dodaj Artykuł

Zostanie wyświetlony formularz dodania nowego wpisu.

Aktualności – Formularz dodawania nowego artykułuAktualności – Formularz dodawania nowego artykułu

Opis pól w formularzu dodania aktualności:

  • Tytuł – tytuł wpisu, wyświetlany jest na listach wszystkich artykułów z danej kategorii oraz na stronie z pełnym artykułem,
  • Kategoria - wybór kategorii, do jakiej będzie należeć wpis. W zależności od tego parametru, wpis może pokazywać się na różnych stronach serwisu. Nowe kategorie mogą być tworzone przez użytkownika. Szczegółowy opis dodania kategorii znajduje się w rozdziale „Jak dodać nową kategorię?”,
  • Zwiastun aktualności – skrót aktualności, wyświetlany na stronie w liście aktualności. Pozostawienie nieuzupełnionego pola spowoduje wyświetlenie się na liście aktualności Treści danej aktualności,
  • Treść – pełna treść artykułu, jej edycja przebiega analogicznie jak edycja treści na stronie czy w blokach globalnych,
  • Dodatkowy obrazek – wybór obrazka, który ma zostać zaprezentowany wraz z daną aktualnością, jednak niekoniecznie w jej treści. Taki obrazek można w specjalny sposób ostylować i umieścić w obrębie aktualności (opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Dodanie pliku graficznego następuje przy użyciu przycisku „Dodaj obrazek”. Aby dodać obrazek nieznajdujący się jeszcze na serwerze, należy go najpierw wgrać za pośrednictwem menadżera obrazków. Dokładny opis tej operacji znajduje się w rozdziale „Jak można wgrać nowe obrazki?”
  • Data publikacji – określa datę publikacji aktualności. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Jak opublikować aktualność?”
  • Status – Opublikowany / Kopia robocza – włączenie lub wyłączenie publikowania danej aktualności na stronie www. Kopia robocza nie jest widoczna dla użytkownika przeglądającego serwis.
  • Użyj daty wygaśnięcia – Włączenie / Wyłączenie opcji terminu ważności danego wpisu.
  • Data końcowa – koniec okresu w ciągu którego dana aktualność będzie widoczna na stronach wynikowych. Parametr ten jest brany pod uwagę tylko wtedy, kiedy opcja „Użyj daty wygaśnięcia” jest włączona.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW