Instrukcja

4.12.3 Zarządzanie Księgą gości

W głównym menu Active.WWW klikamy na „Treść”, a następnie na „Księga gości”. Znajduje się tu specjalny moduł do zarządzania księgą gości.

Księga gości – Zarządzanie wpisamiKsięga gości – Zarządzanie wpisami

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW