Instrukcja

4.12.2 Tworzenie nowej Księgi gości

Domyślnie nowo zainstalowana Strona WWW posiada utworzoną hierarchię zakładek menu. Poniżej znajduje się obrazek przedstawiający przykładowy rozkład.

Drzewo dodanych stronDrzewo dodanych stron

Pierwszym krokiem jest dodanie nowej treści do obecnych zakładek. Klikamy na przycisk „Dodaj nową treść”, a następnie jako „Tekst w menu” wpisujemy przykładowo: „Księga gości”. Tą samą operacje wykonujemy dla „Tytuł / Nagłówek”. W kolejnym kroku zmieniamy „Typ zawartości” z „Treść” na „Księga gości”. Po poprawnym załadowaniu nowego typu zawartości strony powinniśmy ujrzeć poniższy schemat pól.

Edycja strony o typie Księga gościEdycja strony o typie Księga gości

Po uzupełnieniu tytułu i tekstu w menu oraz wybraniu typu zawartości możemy uzupełnić kolejne pola:

  • Ilość wiadomości na stronie – maksymalna ilość wiadomości wyświetlana na jednej stronie. Po przekroczeniu wartości pokazywane są linki stronicowania Rozmiar wpisu (ilość znaków) – jest to ograniczenie znaków dla pojedynczego wpisu.
  • Powiadomienia email – w tym polu wpisujemy nasz adres e-mail, na który będą przychodziły powiadomienia o nowych wpisach w naszej księdze gości; warto zaznaczyć, iż pole nie jest obowiązkowe.
  • Minimalny czas pomiędzy wpisami – dzięki temu parametrowi ograniczamy możliwość wysyłania wpisów jeden po drugim. Wpisując 0 potencjalny nadawca może wysyłać kolejną wiadomość natychmiast po wysłaniu poprzedniej. Czas podajemy w sekundach.
  • Format daty – jest to pole wyboru, dzięki któremu wybieramy odpowiedni dla nas format daty. Litery dd oznaczają dzień, mm – miesiąc, a yy – rok.
  • Pokaż formularz pod wpisami - domyślnie to pole jest odznaczone, czego efektem jest umieszczenie nad wpisami buttonu, który przekierowuje nas do podstrony z formularzem dodawania nowego wpisu. W przypadku zaznaczenia tego pola formularz dodawania zostanie umieszczony od razu pod wpisami
  • Sortowanie wg daty wpisu (ASC) – za pomocą tego pola możemy ustawić sortowanie wpisów wg daty, malejąco lub rosnąco. Domyślnie najnowsze wpis wyświetlany jest jako pierwszy, gdy zaznaczymy tę opcję to jako pierwszy będzie wpis najstarszy
  • Pokaż wiadomość natychmiast – domyślnie po wysłaniu wiadomości będziemy musieli czekać na akceptacje przez administratora. Jeżeli zaznaczymy to pole to wiadomości będą umieszczane automatycznie na liście wpisów Księgi gości. Uwaga: jeśli pozostawiamy to pole puste to warto podać mail w polu „Powiadomienia email”.

Kiedy uzupełnimy pola wg uznania, możemy przejść do zakładki „opcje”, aby dodać/zmienić domyślne wartości, lecz nie jest to wymagane. Opis tej zakładki znajduje się w rozdziale Zakładka „Opcje”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW