Instrukcja

4.11 Komentarze

Moduł ten stwarza możliwość komentowania Twoich wpisów, poszczególnych stron lub np. galerii zdjęć. Moduł umieszczamy na stronie poprzez wklejenie w kod:
{cms_module module='AComments'}

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW