Instrukcja

4.10 Katalog produktów

Katalog produktów umożliwia przedstawienie na stronie zdjęć produktów lub usług wraz z krótkim opisem oraz listą parametrów stworzoną dzięki możliwości definiowania własnych pól.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW