Instrukcja

4.9 Kalendarz

Wstawiając na stronie Kalendarz możesz informować użytkowników o ważnych datach w historii Twojej firmy, nadchodzących wydarzeniach i nowych promocjach.
Kalendarz umeiszczamy na stronie wstawiając kod:
{cms_module module="CGCalendar" lang="pl_PL"}

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW