Instrukcja

4.1.4 Usuwanie bloku globalnego

W celu usunięcia bloku globalnego, należy udać się do menu „Treść”, następnie wybrać „Globalne bloki HTML”, po czym kliknąć na ikonkę kosz znajdującą się w wierszu odpowiadającym danemu blokowi globalnemu.

Usuwanie Bloku GlobalnegoUsuwanie bloku globalnego

UWAGA! Każdorazowe usuwanie bloku, należy przeprowadzić uważnie ze względu na brak możliwości przywrócenia wykasowanego elementu.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW