Instrukcja

4.1.5 Osadzenie bloku globalnego w treści strony

Aby wstawić blok do treści wybranej strony, należy udać się do edycji treści strony poprzez menu „Treść”, „Strony”, a następnie w miejscu, w którym chcemy dodać blok, należy wpisać:

{global_content name="NAZWA"}


Możesz także w edytorze treści wybrać z paska edycji opcję Bloki globalne -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane bloki globalne html

W miejscu oznaczonym jako NAZWA, należy podać tytuł jaki został nadany blokowi globalnemu. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian w dokumencie, spowoduje wyświetlenie zawartości bloku globalnego w miejscu, w którym, wprowadzono wyżej wspomnianą formułę. Alternatywnie, odpowiedni kod do wstawienia danego bloku globalnego, możemy skopiować z listy bloków globalnych z kolumny „Znacznik wykorzystania tego bloku”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW