Instrukcja

4.1.3 Edytowanie bloku globalnego

W celu edycji wybranego bloku globalnego, należy wejść do menu „Treść”, „Globalne bloki HTML”, wybrać z wyświetlonej listy blok, który ma ulec zmodyfikowaniu, a następnie kliknąć na jego nazwę lub ikonkę w prawej części tabeli „Edytuj”.

Edycja istniejącego Bloku GlobalnegoEdycja istniejącego Bloku Globalnego

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW