Instrukcja

4.1.2 Dodawanie nowego bloku globalnego

Aby dodać nowy blok globalny, należy udać się do menu „Treść”, „Globalne bloki HTML”. Następnie, w celu dodania nowego bloku, należy kliknąć w link „Dodaj globalny blok HTML”. W oknie edycji powinno się wpisać unikalny „Tytuł” bloku oraz jego treść.

W chwili ukończenia edycji zawartości nowego bloku, zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem „Zatwierdź”. Na liście bloków globalnych powinien pojawić się nowo stworzony element o tytule, który został mu nadany.

Dodanie bloku do treści strony zostało opisane w rozdziale „Osadzenie bloku globalnego w treści strony”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW