Instrukcja

4.1.1 Co to jest blok globalny i do czego służy?

Blok globalny jest alternatywnym sposobem umieszczania treści w serwisie WWW. Od standardowej edycji treści strony różni się możliwościami wykorzystania wprowadzonego tekstu. Blok Globalny może zostać stworzony jako jeden element, natomiast użyty na wielu stronach. Takie rozwiązanie zapewnia nam, że zmiany wprowadzone w bloku globalnym będą widoczne w każdej stronie go zawierającej.

Charakterystycznym dla bloku globalnego jest fakt, iż nie da się go edytować z poziomu edycji strony www. Aby wprowadzić w nim zmiany należy udać się do menu „Treść”, a następnie „Globalne bloki HTML”.

Globalne bloki HTMLGlobalne bloki HTML

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW