Instrukcja

9.3 Jak mogę przywrócić Stronę WWW?

Aby przywrócić Stronę WWW do zapisanego uprzednio w kopii bezpieczeństwa stanu, kliknij w link „Kopie bezpieczeństwa”. Na liście zapisanych kopii bezpieczeństwa, przy wybranym archiwum, kliknij w ikonkę „Przywróć stronę WWW” Przywróć. W kolejnych komunikatach zatwierdź chęć dokonania przywrócenia Strony WWW z kopii bezpieczeństwa. Przywrócenie Strony WWW ze wskazanej kopii bezpieczeństwa zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW