Instrukcja

6.10 Sondy

Wykorzystując funkcjonalność sondy możesz poznać opinię swoich użytkowników w istotnych dla Ciebie kwestiach. Interakcja z użytkownikami i sugerowanie się opinią rynku pozwoli skuteczniej prowadzić akcje handlowe i promocyjne.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW