Instrukcja

6.2.3 Jak można usunąć istniejące już pliki?

 W celu usunięcia pliku z zasobów serwisu należy wejść do Menadżera plików poprzez menu „Dodatki” do „Menadżer plików”. Odnaleźć plik, który chcemy usunąć, a następnie użyć przycisku „kosz” znajdującego się po prawej stronie listy.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW