Instrukcja

6.2.4 Jak można stworzyć nowy katalog?

W celu dodania nowego katalogu w którym, będą zamieszczane nowe pliki, należy wejść poprzez menu „Dodatki” do „Menadżera plików”. Następnie przejść do katalogu w którym, chcemy dodać nowy folder, klikając w ikonkę teczki.

Po wybraniu miejsca docelowego wpisujemy nazwę nowego katalogu w pole „Utwórz nowy katalog” i klikamy w przycisk „Ok”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW