Instrukcja

6.1.5 Jak można usunąć cały katalog?

Katalog usuwamy w analogiczny sposób, jak w przypadku usuwania plików. Klikamy na ikonę kosza znajdującą się pod wybranym katalogiem.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW