Instrukcja

6.5.6 Wysłanie formularza

Zakłada podzielona jest na fragmenty.

Pierwszy z nich to “Po wysłaniu formularza”. Możemy w niej określić czy po wysłaniu formularz ma pokazywać się “szablon wysyłania” czy też przekierować na inną stronę. Wystarczy wybrać “Wyświetl szablon wysyłania”, aby przekierować na ów szablon, lub “Przekieruj do strony serwisu”. W drugim przypadku należy dodatkowo wybrać stronę, na którą zostanie przekierowany użytkownik po wysłaniu formularza.

Drugi fragment jest bardziej rozbudowany. Możemy w nim dodać blokadę wysyłania wielu tych samych e-maili poprzez kilkukrotne przyciśnięcie przycisku “Wyślij”. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jeśli nie chcemy dostawać kilku e-maili od użytkownika, który kliknął dwa razy na przycisk “Wyślij”. Kolejne dodatkowe pola dotyczą już samego formularza. Istotnym dla nas polem jest “Tekst przycisku wysłania formularza”. Domyślnie uzupełniony jest tekstem “Wyślij formularz”. Jest to przycisk, który użytkownik zobaczy na samym dole formularza.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW