Instrukcja

6.5.5.14 Wgrywanie pliku

Gdy dodamy to pole do naszego formularza, potencjalny odwiedzający, będzie miał możliwość załączenia pliku do swojej wiadomości. Możemy ograniczyć rozmiar pliku prawidłowo uzupełniając pole “Maksymalny rozmiar pliki wygrywanego (kilobajty)” oraz zdefiniować dozwolone rozszerzenia plików w polu, które znajduje się poniżej. Aby wyświetlić wprowadzone ograniczenia rozmiaru i rozszerzeń pliku należy zaznaczyć kwadracik podpisany “Wyświetlać dozwolone rozszerzenia?”.

Większość z wymienionych typów pól ma te same opcje takie jak:

  • Wymagane
    Pole opcjonalne. Gdy je zaznaczymy użytkownik będzie musiał zaznaczyć jeden z podanych wariantów, dla checkboxu/radiobuttona lub wpisać treść w pole tekstowe, aby sfinalizować wysłanie formularza.
  • Walidacja pola
    Do dyspozycji mamy kilka wariantów walidacji pola. Wybierając np. Numeryczne, użytkownik wypełniający formularz, będzie zmuszony wpisać w to pole tylko znaki numeryczne, w przeciwnym wypadku formularz nie zostanie wysłany. Podobna zasada działania jest w przypadku innych pozycji z listy.
  • Długość maksymalna
    W tym polu określamy maksymalną długość tekstu, który użytkownik będzie mógł wpisać w pole. Występuje w przypadku pola “Pole tekstowego wprowadzania”

Każdy z wymienionych typów pól ma zaawansowane ustawienia, w których możemy określić między innymi “Alias pola”, “Klasa CSS dla tego pola” oraz “Javascript dla tego pola”. Są to opcjonalne dodatki, które nie wymagają wypełniania. W większości także możemy ukryć etykietę pola zaznaczając kwadracik obok “Ukryj nazwę tego pola w widoku formularza “.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW