Instrukcja

6.5.5.1 Pole tekstowego wprowadzania (Text Input)

Jest to najbardziej popularny typ pola, dzięki któremu wprowadzamy tekst. Przykładem zaś tego typu pola jest np. Wprowadzenie Nazwy firmy. 

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW