Instrukcja

6.5.5.2 Pole tekstowe (text area)

Pole służące do wpisania większej ilości tekstu. Przykładowym zastosowaniem tego typu pola jest np. Treść wiadomości. 

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW