Instrukcja

6.5.5.6 Początek pola/Koniec pola

Są to odpowiedniki znaczników <fieldset> i </fieldset> które nie są wymagane do poprawnego działania formularza, lecz przydatne w celu rozdzielenia pól formularza na więcej części. Do każdego początku pola możemy określić następujące opcje.

  • Legenda
    Jest to nagłówek “Początku pola”, który w przypadku wypełnienia będzie wyświetlany.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW