Instrukcja

6.5.5.9 Lista rozwijalna

Jest to lista pozycji, którą możemy wykorzystać np. Do pytania z odpowiedziami “Tak” i “Nie”.

  • Tekst dla opcji "Wybierz jeden"
    Jest wskazówką dla użytkownika nad odpowiedziami “Tak” i “Nie”, której nie będziemy mogli wybrać, lecz będzie wyświetlana jako pierwsza widoczna np. “Wybierz odpowiedź”
  • Opcje listy rozwijalnej
    W/w odpowiedzi “Tak” i “Nie” wpisujemy właśnie w tej części. Oczywiście możemy wpisać całkiem inne warianty odpowiedzi. “Nazwa opcji” to nazwa, która będzie widoczna dla użytkownika, a “Wysyłana wartość” to wartość, która zostanie wysłana do nas na adres e-mail. Jeśli chcemy dodać kolejne opcje klikamy na przycisk “Dodaj więcej opcji” i odpowiednio uzupełniamy pola. Jeśli się pomyliliśmy lub z innych względów chcemy skasować opcję, zaznaczamy kwadracik obok danej opcji i klikamy na przycisk “Skasuj zaznaczone opcje”.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW