Instrukcja

6.5.5.8 Kontrolka wyboru daty

Działa podobnie jak kontrola wyboru czasu, lecz tutaj możemy wybrać datę z zakresu, który określimy w dodatkowych opcjach. 

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW