Instrukcja

6.5.5.4 Grupa radiobuttonów

Grupa radiobuttonów to wybór jednej z kilku wartości. Osoba wypełniająca formularz może wybrać tylko jeden poziom z trzech. Grupa radiobuttonów również posiada dodatkowe pola, a niektóre z nich trzeba uzupełnić.

  • Szczegóły grupy radiobuttonów
    “Etykieta radiobuttona” odpowiada za tekst, który zostanie wyświetlony obok punktu, który będzie możliwy do zaznaczenia. “Wartość gdy zaznaczono” mówi nam o tym, jaki tekst zostanie wysłany na adres e-mail po wybraniu tej opcji. Przykładowo, gdy w obu przypadkach wpiszemy “Zaawansowany”, a „Nazwą pola” będzie “Poziom”, otrzymamy w e-mailu wiadomość dotyczącą tego pola i będzie brzmiała: “Poziom: Zaawansowany”.
  • Skasować
    W dowolnej chwili możemy skasować daną opcję zaznaczając kwadracik obok niej i klikając na przycisk “Skasuj zaznaczone opcje”.
  • Zaznaczony domyślnie?
    Dzięki tej funkcjonalności możemy określić czy opcja jest domyślnie zaznaczona, czy też nie.

Poniżej znajduję się przykład uzupełnionych danych dla pola Grupa radiobuttonów.

Przykład: Grupa radiobuttonówPrzykład: Grupa radiobuttonów

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW