Instrukcja

6.5.5.3 Checkbox/Grupa checkboxów

Pole wyboru Checkbox pozwala na wprowadzenie możliwości zaznaczenia pola. Bardzo dobrym przykładem jest użycie tego typu pola dla “Wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych”, gdzie osoba wypełniająca formularz może go zaznaczyć lub nie. Aby określić dokładne wartości zaznaczonych pól typu Checkbox należy postępować wg. poniższych instrukcji.

 • Walidacja pola
  Wybór wartości ogranicza się tylko do “Bez walidacji” i “Musi zostać zaznaczone”. W przypadku wybrania “Musi zostać zaznaczone” formularz nie zostanie wysłany, dopóki pole nie zostanie zaznaczone.
 • Etykieta checkboxa
  Jest to tekst, który pojawi się zaraz obok pola.
 • Wartość gdy zaznaczono i Wartość gdy nie zaznaczono
  W tych polach wpisujemy wartości, które będą widoczne tylko dla nas, np. Tak i Nie. Gdy użytkownik zaznaczy pole checkboxu, w e-mailu, który do nas przyjdzie, zobaczymy wyraz “Tak” przy nazwie pola.
 • Zaznaczony domyślnie?
  Dzięki tej funkcjonalności możemy określić czy pole jest domyślnie zaznaczone, czy też nie.

Poniżej znajduję się przykład uzupełnionych danych dla pola Checkbox.

Przykład: pole checkboxPrzykład: pole checkbox

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW