Instrukcja

6.5.2 Tworzenie nowego formularza

W celu dodania nowego formularza przechodzimy do Kreatora formularzy poprzez menu “Dodatki /  Kreator formularzy”. Na ekranie wyświetli się lista formularzy, taka jak na rysunku poniżej. Domyślnie Active.WWW posiada jeden formularz podstawowy.

Lista aktualnych formularzyLista aktualnych formularzy

Aby dodać nowy formularz, klikamy na przycisk “Dodaj nowy formularz”.

Dodawanie nowego formularzaDodawanie nowego formularza

Po przeładowaniu strony zobaczymy dwa pola do uzupełnienia “Kod formularza” oraz “Klasa CSS dla tego formularza”.

Domyślnie drugie pole jest uzupełnione wartością “formbuilderform”, która jest zalecana do poprawnego wyświetlania wyglądu formularza. Istotnym dla nas polem jest “Kod formularza”.

Wpisujemy do niego unikalną nazwę naszego formularza. Nazwa formularza nie może być pusta, ani zawierać znaków innych niż cyfry, litery, _, -, ?, !, . i +. Po uzupełnieniu kodu

Szczegóły główne formularzaSzczegóły główne formularza

formularza klikamy na przycisk “Dodaj”.

Widok roboczy formularzaWidok roboczy formularza

Po wprowadzeniu nowych pól lub zmian w ustawieniach/szablonach należy kliknąć na przycisk “Zapisz” lub “Zapisz i kontynuuj edycję”, aby nasze zmiany został aktualizowane na naszej stornie.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW