Instrukcja

6.5.1 Co to jest Kreator formularzy i do czego służy?

Kreator formularzy to moduł Active.WWW, umożliwiający tworzenie stron WWW z zaawansowanymi formularzami. Osoba odwiedzająca stronę WWW z formularzem może bezpośrednio z niej skontaktować się z właścicielem strony. Strony zawierające formularz można wykorzystać m.in. jako ankietę, poprzez utworzenie zestawu gotowych opcjonalnych odpowiedzi.

Kreator formularzy – lista formularzyKreator formularzy – lista formularzy

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW