Instrukcja

6.3.2.5 Dodatkowe opcje

Dostępne w oknie edycji Foto Albumu (Galerii)

Zmiana hasła dla Active.CMS

  1. Przesuń w lewo – przesunięcie zdjęcia na poprzednią pozycję w hierarchii zdjęć w galerii.
  2. Edytuj komentarz – komentarz tekstowy definiowany dla każdego zdjęcia osobno.
  3. Zmień zdjęcie – wymiana wybranego zdjęcia na inne.
  4. Zmień miniaturkę – wymiana miniaturowej wersji zdjęcia (wymiana podglądu).
  5. Przesuń w prawo – przesunięcie zdjęcia na następną pozycję w hierarchii zdjęć w galerii.
  6. Usuń – usunięcie wybranego zdjęcia z listy edytowanej galerii.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW