Instrukcja

6.3.8 Jak wyświetlić na stronie Albumy z wybranych kategorii?

Analogicznie do przykładu powyżej, należy umieścić w miejscu, w którym ma znaleźć się galeria, odpowiedni kod definiujący, które Kategorie zostaną wyświetlone. Różnica w tym przypadku polega na wymienieniu numerów ID wybranych kategorii w miejscu categories=” ”. Zatem aby wstawić kilka przykładowych kategorii w wybranym miejscu strony, należy wejść do „Dodatki, Foto Albumy”, w zakładkę Kategorie, wybrać te kategorie, które mają się wyświetlać, a następnie zapisać ich numery ID podane w kolumnie o tej nazwie.

Foto Albumy – Kopiowanie ID wybranej galeriiFoto Albumy – Kopiowanie ID wybranej galerii

Po zapisaniu odpowiednich identyfikatorów należy przejść do edycji danej strony i w miejscu, w którym mają się wyświetlić zdjęcia z danych kategorii, należy wstawić kod:

{cms_module module=”album” categories=”1,2,3,4”}

Gdzie „1,2,3,4” to numery id wybrane wcześniej (uwaga: kolejne numery podajemy po przecinku).

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW