Instrukcja

6.3.7 Jak wyświetlić na stronie Albumy tylko z jednej kategorii?

Jeżeli chcemy, aby na danej stronie zostały wyświetlone foto albumy z danej kategorii, należy w treści strony [Menu. „Treść” / „Strony”] wstawić odpowiedni kod. Kod ten jest dostępny na liście foto albumów [Menu: „Dodatki” / „Foto Albumy”] w zakładce „Kategorie”.

Zmiana hasła dla Active.CMSFoto Albumy – Kopiowanie kodu galerii w celu wstawienia go do treści strony

Przykładowy kod, który należy skopiować i umieścić w treści strony:

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW