Instrukcja

6.3.6 Jak dodać Album do wybranej kategorii?

W celu dodania Albumu do danej kategorii należy przejść do edycji danego Albumu za pomocą menu „Dodatki, „Foto Album”, a następnie wejść do wybranej pozycji klikając na jej nazwę. W chwili gdy zostanie wyświetlone okno edycji danego Albumu, należy zaznaczyć pola odpowiadające poszczególnym kategorią na „Liście kategorii”, do których ma należeć galeria.

Foto Album – Album z zaznaczoną kategorią „Album”Foto Album – Album z zaznaczoną kategorią „Album”

Następnie należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz”. Galeria zostanie wyświetlona na liście foto albumów, w kategoriach, do których została przypisana.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW