Instrukcja

1 Co to jest Active.WWW i do czego służy?

Active.WWW to system zarządzania zawartością serwisu WWW. Umożliwia ingerowanie w kod strony
internetowej bez konieczności poznawania tajników programowania w języku HTML.
Dla Active.WWW charakterystyczny jest panel administracyjny, do którego wybrani
użytkownicy posiadają dostęp oraz za pomocą którego w intuicyjny sposób mogą oni
wprowadzać zmiany w wyglądzie serwisu. Modyfikowanie elementów serwisu odbywa się za
pośrednictwem narzędzi zbliżonych wyglądem do tych znanych z popularnych aplikacji edycji
treści, np. Open Office, Microsoft Word.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW